Regulamin portalu www.infomedical.pl

 


§1. REGULAMIN
1. Regulamin określa sposób, rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Atom Media, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego oraz sposób korzystania z Portalu Infomedical.pl.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem portalu www.infomedical.pl jest firma Atom Media (www.atommedia.pl)

ul. Zawiszy Czarnego lok. 505,
91-829 Łódź, NIP 726-129-36-54, REGON 726-129-36-54. 
2. Atom Media świadczy Użytkownikom (osobom korzystającym z portalu) usługę dostarczania i umieszczania informacji, pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika niniejszego regulaminu, przepisów prawa oraz ogólnych zasad korzystania z sieci Internet.
2. Regulamin Portalu www.Infomedical.pl określa warunki korzystania z portalu- z zawartych na nim informacji, funkcjonalności udostępnionych Użytkownikom) oraz zakres odpowiedzialności ponoszonej przez Atom Media- właściciela portalu.
3. Wchodząc na strony Portalu, Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem, akceptuje jego treści i zobowiązuje się go przestrzegać.
4. Warunkiem koniecznym korzystania z Portalu (zawartych informacji, treści, dodawania placówek) jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

§3. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Użytkownik ma prawo- pod warunkiem przestrzegania niniejszego regulaminu- do:
        a). korzystania z informacji zawartych na portalu Infomedical,
        b). dodawania placówek medycznych i innych firm związanych z branżą medyczną,
        c). umieszczania ofert pracy dla personelu medycznego.
2. Użytkownik zobowiązuje się:
       - w przypadku umieszczania wpisu swojej placówki bądź firmy na stronach Portalu, do podawania aktualnych i prawdziwych danych oraz do ich aktualizacji w razie jakichkolwiek zmian;
       - do korzystania z portalu Infomedical w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym regulaminem oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
3. Firma Atom Media ma prawo do:
- wykorzystania Portalu Infomedical w celach marketingowych, nie naruszając przy tym treści Portalu;
- decydowania o zawartości Portalu, dokonywanych w nim zmian;
- dokonywania modernizacji portalu
4. Wszelkie prawa autorskie do Portalu, związane z nimi rozwiązania, prezentacje danych i treści należą do firmy Atom Media.

§4. USŁUGI
1. Zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Operatora, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

2. Usługi świadczone przez Atom Media za pośrednictwem Portalu mogą być płatne bądź bezpłatne.

  a). Usługą bezpłatną jest umieszczenie na stronach portalu podstawowego wpisu placówki, oraz korzystanie z forum (po wcześniejszym zarejestrowaniu) i informacji zawartych na Portalu.

  b).Usługą płatną jest umieszczenie rozbudowanego wpisu placówki, po wykupieniu jednego z dwóch dostępnych pakietów- Silver, Gold.

3. W celu zamówienia płatnej prezentacji Użytkownik powinien:

  a). wybrać zakładkę Dodaj firmę, znajdującą się z prawej strony paska nawigacyjnego strony.
  b). Wybrać żądany pakiet i wypełnić formularz zamówienia.
  c). Podać dane firmy/ osoby, na którą ma być wystawiona faktura VAT, wypełniając pole- dane do faktury.

Po wysłaniu zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zawierające podsumowanie zamówienia i numer konta, na które należy dokonać wpłaty. Z chwilą tą umowa na świadczoną usługę zostaje uznana za zawartą.
W ciągu 14 dni od daty zaksięgowania wpłaty na koncie firmy Atom Media:
- na adres podany w zamówieniu zostanie wysłana listem poleconym faktura VAT,
- zostaje automatycznie aktywowany wpis,
- na adres e-mail zamawiającego przesłane hasło do panelu zarządzania wpisem.

5. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 2 dni roboczych.

6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika.§5. PRAWA AUTORSKIE I INNE

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Portalu należą do Operatora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).

 

Infomedical.pl- Polska Informacja Medyczna- największa baza medyczna w Polsce, polska Służba Zdrowia skatalogowana w największej internetowej bazie.

W Infomedical znajdą Państwo placówki medyczne między innymi z takich miast jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin , Katowice, Białystok , Gdynia, Częstochowa, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Toruń. Znajdź polskie szpitale, przychodnie, gabinety, polskich lekarzy. Wyszukaj medyczne informacje- apteki, zdrowie, uroda, operacje plastyczne. W Infomedical znajdziesz oferty pracy dla Służby Zdrowia- personelu medycznego i lekarzy takich jak: ginekolog, stomatolog, chirurg, dentysta.
Polska Informacja Medyczna jest dostępna również dla osób z Polski i krajów Unii Europejskiej, zainteresowanych turystyką medyczną.

Portal Infomedical.pl jest codziennie rozbudowany o bieżące informacje z Polskiej Służby Zdrowia.